Đang xử lý.....

Lịch tuần từ ngày 13-19/6/2022 

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(từ ngày 13/06/2022 đến ngày 19 tháng 06  năm 2022)

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN THAM DỰ

ĐỊA ĐIỂM

GHI

CHÚ

Thứ Hai

Ngày

13/06/2022

 

 

 

 

Thứ Ba

Ngày

14/06/2022

 

 

 

 

Thứ Tư

Ngày

15/06/2022

- 8h00: Họp tổng kết và bình TĐ-KT năm học 2021-2022

 

- 14h00: lễ kết nạp Đảng viên

 

- 15h00:  dự Đại hội chi bộ điểm nhiệm kỳ 2022-2025

- Toàn thể CBGV

 

 

- Toàn thể đảng viên

 

- Đ/c Minh

- Phòng họp A4.414

- Phòng họp A4.104

- Phòng họp A1.A

 

Thứ Năm

Ngày

16/06/2022

 

 

 

 

Thứ Sáu

Ngày

17/06/2022

- 14h00: Lễ Tốt nghiệp và Trao bằng cử nhân đợt 2 năm 2022

 

- 15h00:  dự Đại hội chi bộ điểm nhiệm kỳ 2022-2025

- Đ/c Minh

 

 

- Đ/c Minh

- Hội trường C1

 

- Phòng họp A1.A

 

Thứ Bảy

Ngày

18/06/2022

- 8h00: Ngày hội việc làm

- Đ/c Minh

- Nhà đa năng trường

 

 

Chủ nhật

Ngày

19/06/2022

 

 

 

 

Ghi chú:

loading....