Đang xử lý.....

Ban hành Sơ đồ kế hoạch đào tạo năm học 2024 - 2025

Lịch thi kì thi phụ - Năm học 2023-2025) Thời gian thi: Từ 13/4/2024 đến 14/4/2024

Cấp bằng, trả hồ sơ cho sinh viên tốt nghiệp đợt 3 năm 2023

Thời khóa biểu các lớp bổ sung kiến thức học kỳ 2 năm học 2022-2023

Thông báo Kế hoạch học bổ sung kiến thức chuẩn bị Tuyển sinh đào tạo thạc sĩ đợt 2 năm 2023

Lịch thi học kỳ II - Năm học 2022-2023; Trình độ đào tạo: Thạc sĩ - Khóa 30(2022-2024) và Khóa 29(20...

Lịch thi học kỳ II - Năm học 2022-2023 (Bổ sung); Trình độ đào tạo: Thạc sĩ - Khóa 29(2021-2023); Th...

Ban hành Sơ đồ kế hoạch đào tạo năm học 2023 - 2023

Lịch thi Bổ sung kiến thức (Cho thí sinh dự tuyển trình độ thạc sĩ Tháng 5 năm 2023) - Thời gian thi...

Lịch thi học kỳ II năm học 2022-2023 - Trình độ thạc sĩ Khóa 28 (2020-2022); Khóa 29 (2021-2023); Th...

Thông báo Kết luận của Chủ tịch hội đồng tại cuộc họp xét điều kiện học bổ sung kiến thức đợt 1 năm ...

Lịch thi học kỳ II - Năm học 2022-2023 Trình độ Thạc sĩ - Khóa 29 (2021-2023) - Thời gian thi: Từ 10...

Tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài...

Lịch thi học kỳ I - năm học 2022-2023 Trình độ đào tạo: Thạc sĩ - Khóa 29B và K30A (Thời gian thi: T...

Thông báo Kết quả thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nướ...