Đang xử lý.....

Lịch công tác tuần từ ngày 11/10 đến ngày 17 tháng 10 năm 2021

Lịch công tác tuần từ ngày 27/09 đến ngày 03 tháng 10 năm 2021

Lịch công tác tuần từ ngày 27/09 đến ngày 03 tháng 10 năm 2021

Lịch công tác tuần từ ngày 20 đến 26 tháng 9 năm 2021

Lịch công tác tuần từ ngày 20 đến 26 tháng 9 năm 2021

Lịch công tác tuần từ ngày 20 đến 26 tháng 9 năm 2021

Lịch công tác tuần từ ngày 20 đến 26 tháng 9 năm 2021

Lịch công tác tuần từ ngày 13 đến 19 tháng 9 năm 2021

Lịch công tác tuần từ ngày 13 đến 19 tháng 9 năm 2021

Lịch công tác tuần từ ngày 06 đến 12 tháng 9 năm 2021

Lịch công tác tuần từ ngày 06 đến 12 tháng 9 năm 2021

Lịch công tác tuần từ ngày 30 tháng 8 đến 5 tháng 9 năm 2021

Lịch công tác tuần từ ngày 30 tháng 8 đến 5 tháng 9 năm 2021

Lịch công tác tuần từ 8 - 14/7/2019

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo lịch công tác tuần từ 8 - 14/7/2019

Lịch công tác tháng 7 năm 2019

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên thông báo lịch công tác tháng 7 năm 2019 như sau: