Đang xử lý.....

THỰC TẬP SƯ PHẠM- HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ CỦA SINH VIÊN SƯ PHẠM

THỰC TẬP SƯ PHẠM- HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM THỰC TẾ CỦA SINH VIÊN SƯ PHẠM

Seminar Văn hóa Anh

Seminar Văn hóa Anh

SEMINAR: Application of information technology into online teaching and learning: Challenges and Opportunities

SEMINAR CHIA SẺ KINH NGHIỆM THỰC HIỆN BÀI GIẢNG E-LEARNING

Nhằm thúc đẩy phong trào và nhiệm vụ thực hiện bài giảng E-learning của Nhà Trường và của Khoa, ngày 10 tháng 3 năm 2022, Khoa Ngoại ngữ - Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên đã tổ chức Seminar chia sẻ kinh nghiệm thực hiện bài giảng E-learning

HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2020-2021

Hội nghị “Sinh viên nghiên cứu khoa học” được tổ chức thường niên bởi Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên nhằm biểu dương những thành tích xuất sắc của sinh viên, phát hiện và bồi dưỡng tài năng, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Bộ môn Ngôn ngữ và văn hóa Quốc Tế đã tổ chức các cuộc Họp chuyên môn định kì hằng tháng

Kể từ khi được thành lập theo quyết định số 26-26/QĐ-ĐHTN ngày 18 tháng 12 năm 2020, Bộ môn Ngôn ngữ và văn hóa Quốc Tế đã tổ chức  các cuộc “Họp chuyên môn định kì” hng tháng

ĐỀ ÁN HỌC TẬP – NGƯỜI BẠN GIÚP SINH VIÊN CHUYÊN NGỮ BỨT PHÁ

Đề án học tập – một trong những môn học nằm trong chương trình đào tạo thuộc chuyên ngành Sư phạm Tiếng anh của Khoa Ngoại ngữ – Đại học Sư phạm Thái Nguyên. Với số lượng 2 tín chỉ ở mỗi học phần bao gồm: Đề án học tập 1 và Đề án học tập 2, các bạn sinh viên sẽ được tham gia và trải nghiệm những hoạt động, nhiệm vụ đầy thú vị và bổ ích mà môn học đề ra.

Cuộc thi thiết kế bài giảng E-learning cấp trường năm học 2020 - 2021

Sinh viên Khoa Ngoại ngữ nhận giải thưởng tuần của cuộc thi Star Award 2021

TỔNG KẾT THỰC TẬP SƯ PHẠM

KHÓA 52 – TIẾNG ANH – KHOA NGOẠI NGỮ NĂM HỌC 2020 – 2021