Đang xử lý.....

SINH VIÊN KHOA NGOẠI NGỮ NÂNG CAO KỸ NĂNG CHUYÊN NGÀNH – CHUẨN BỊ CHO TƯƠNG LAI

VỪ THỊ MÒ - cô sinh viên được nhận học bổng tại Lễ ký kết CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP GIỮA ỦY BAN DÂN TỘC VÀ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN GIAI ĐOẠN 2021 - 2025.

Là người của của huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, cô gái người dân tộc Mông đã và đang cố gắng từng ngày để tiến gần hơn tới ước mơ của mình.

Nữ sinh viên “5 tốt” giàu nghị lực