Đang xử lý.....

Giới thiệu các mặt hoạt động 

1. Đào tạo

        Khoa Ngoại ngữ đang thực hiện đào tạo chương trình cử nhân Sư phạm tiếng Anh với quy mô khoảng 250 sinh viên/năm. Chương trình được thiết kế theo định hướng thực hành, ứng dụng, linh hoạt và mở, đáp ứng nhiều vị trí việc làm của người học sau khi tốt nghiệp.

Bên cạnh các nội dung kiến thức và kĩ năng chuyên ngành, người học còn được tham gia nhiều hoạt động năng động, bổ ích.

        Một nhiệm vụ quan trọng của Khoa Ngoại ngữ là đào tạo tiếng Anh cơ bản cho sinh viên của các khoa thuộc Trường Đại học Sư phạm. Với chương trình đào tạo được rà soát, phát triển thường xuyên, kết hợp giữa học tập trực tiếp và trực tuyến, người học có thể sử dụng được tiếng Anh trong giao tiếp và trong chuyên môn.

2. Bồi dưỡng

        Giảng viên của Khoa Ngoại ngữ là lực lượng nòng cốt, phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ Sư phạm Việt Bắc, trong những năm qua luôn thực hiện tốt nhiệm vụ bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ và nghiệp vụ sư phạm cho hàng nghìn lượt giáo viên tiếng Anh phổ thông các cấp cũng như đội ngũ cán bộ, viên chức các sở, ban, ngành khác không chỉ của tỉnh Thái Nguyên mà của nhiều địa phương trên cả nước như Hà Nội, Huế, Quảng Trị, Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang, Bắc Cạn, Phú Thọ …

3. Nghiên cứu khoa học

        Hoạt động nghiên cứu khoa học của giảng viên và sinh viên luôn được chú trọng nhằm giải quyết các vấn đề đặt ra trong thực tiễn giáo dục ngoại ngữ ở bậc đại học và phổ thông, nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập.

        Hướng nghiên cứu của giảng viên tập trung vào các vấn đề chính: Đổi mới phương pháp giảng dạy tiếng Anh cho sinh viên chuyên và không chuyên ở bậc đại học; Áp dụng các kĩ thuật dạy học mới cho sinh viên và học sinh phổ thông; Tăng cường các hình thức học tập có sử dụng công nghệ; Cải thiện năng lực ngôn ngữ cho sinh viên và học sinh…

        Từ năm 2017 trở lại đây, Bộ môn Ngoại ngữ có 01 đề tài sinh viên đạt giải nhì Nghiên cứu khoa học sinh viên cấp Trường, 03 đề tài đạt giải 3.

4. Phát triển cộng đồng học tập

        Thực hiện sứ mạng của mình, giảng viên và sinh viên Khoa Ngoại ngữ luôn tích cực tổ chức và tham gia các hoạt động phát triển cộng đồng học tập ngoại ngữ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Năm 2017, trong khuôn khổ Dự án “Xây dựng mô hình điển hình về dạy và học ngoại ngữ - sự kết nối liên thông giữa trường ĐHSP và trường phổ thông các cấp”, Bộ môn Ngoại ngữ đã kết nối 06 trường phổ thông từ cấp tiểu học đến trung học phổ thông của tỉnh Thái Nguyên triển khai hàng loạt các hoạt động như tổ chức Hội trại Ngôn ngữ - Văn hóa, sản xuất Tạp chí tiếng Anh, thi thuyết trình tiếng Anh, tổ chức hội thảo-tập huấn chuyên đề với Hội đồng Anh, sản xuất học liệu… nhằm phát triển môi trường học và sử dụng ngoại ngữ của giảng viên, giáo viên, sinh viên, học sinh của Trường Đại học Sư phạm và các trường phổ thông. Đây là hoạt động có ý nghĩa to lớn, thể hiện vai trò dẫn dắt và là cầu nối của giảng viên ngoại ngữ trường Đại học Sư phạm với các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

        Giảng viên của Khoa Ngoại ngữ cũng luôn sát cánh cùng giáo viên phổ thông các cấp của tỉnh Thái Nguyên chuẩn bị cho việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Nhiều lượt giảng viên đã cùng nghiên cứu thực tế, sinh hoạt chuyên môn, dạy mẫu, xây dựng bài giảng minh họa với giáo viên tiếng Anh của trường THPT Khánh Hòa, THPT Định Hóa, THCS Chu Văn An. Các hoạt động này bên cạnh việc tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Trường ĐHSP nói chung và Bộ môn Ngoại ngữ nói riêng với các trường phổ thông còn là cơ hội để các giảng viên, sinh viên của Bộ môn học tập, nghiên cứu thực tiễn giáo dục phổ thông để phát triển chương trình đào tạo theo hướng tăng cường “thực học, thực nghiệp”.