Đang xử lý.....

Sinh viên Ngoại ngữ tham gia tọa đàm với chủ đề “Làm chủ tiếng Anh - Hội nhập quốc tế”

Sinh viên Ngoại ngữ tham gia tọa đàm với chủ đề “Làm chủ tiếng Anh - Hội nhập quốc tế”

SINH VIÊN BỘ MÔN NGOẠI NGỮ DÀNH GIẢI BA CUỘC THI Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP CẤP TRƯỜNG

SINH VIÊN BỘ MÔN NGOẠI NGỮ DÀNH GIẢI BA CUỘC THI Ý TƯỞNG KHỞI NGHIỆP CẤP TRƯỜNG

Làm tình nguyện viên tại hội thảo khoa học có gì thú vị

Làm tình nguyện viên tại hội thảo khoa học có gì thú vị

Đêm Chung khảo Cuộc thi Miss & Mr Foreign Languages

Sôi nổi, hấp dẫn và ấn tượng - Đêm Chung khảo Cuộc thi Miss & Mr Foreign Languages

Sinh viên Bộ môn Ngoại ngữ tham gia “Cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp của Đại sứ quán Hoa Kỳ năm 2017 – “2017 U.S. Ambassador’s Entrepreneurship Challenge” (AEC)”

Sinh viên Bộ môn Ngoại ngữ tham gia “Cuộc thi Ý tưởng Khởi nghiệp của Đại sứ quán Hoa Kỳ năm 2017 – “2017 U.S. Ambassador’s Entrepreneurship Challenge” (AEC)”