Đang xử lý.....

V/v xin ý kiến về quần chúng ưu tú được xét kết nạp Đảng tháng 11 năm 2023

Nhu cầu bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2023 tại Trường ĐHSP - ĐHTN

THÔNG TIN NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ - Mã số: B2021 - TNA – 15

THÔNG BÁO NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI KH&CN CẤP BỘ - Mã số: B2021-TNA-20

Về việc tổ chức Chương trình kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11 và tôn vinh các nhà giáo tiêu biểu

Quyết định ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động của nhóm nghiên cứu, nhóm nghiên cứu mạnh trong...

Hưởng ứng "Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam" năm 2023

Nhập học các lớp đại học liên thông VLVH, trúng tuyển ngành SP Khoa học tự nhiên tại Trường ĐHSP năm...

Xây dựng Kế hoạch dự toán NSNN năm 2024

Kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản

Đăng ký thực hiện sáng kiến cơ sở năm học 2023-2024

Thông báo học bổng toàn phần Chevening năm học 2024-2025 của Chính phủ Anh

Tham dự buổi tuyên truyền công tác PCCC&CNCH năm học 2023-2024

Khen thưởng và hỗ trợ công bố khoa học năm 2023

Lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản