Đang xử lý.....

Sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi 

1. Sứ mạng

Bộ môn Ngoại ngữ - Trường Đại học Sư phạm - Đại học Thái Nguyên là đơn vị đào tạo nguồn nhân lực ngoại ngữ có trình độ Đại học và sau Đại học chất lượng cao trong các lĩnh vực giáo dục, du lịch, văn hóa và dịch vụ; bồi dưỡng nâng cao năng lực giáo viên tiếng Anh các cấp, phục vụ đắc lực cho chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đặc biệt là khu vực trung du, miền núi phía bắc; thực hiện và hướng dẫn nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giáo dục ngoại ngữ; quảng bá ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau, củng cố và phát triển mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và các nước trên thế giới.

2. Tầm nhìn

Đến năm 2030, Bộ môn Ngoại ngữ là cơ sở đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực giáo dục ngoại ngữ có chất lượng tốt, vươn tới hội nhập các nước ở khu vực Đông Nam Á trong đào tạo, nghiên cứu thuộc lĩnh vực giáo dục ngoại ngữ;có môi trường học tập, nghiên cứu chuyên nghiệp, đảm bảo cho người học sau khi tốt nghiệp có đủ năng lực làm việc trong môi trường cạnh tranh cao và thích ứng với nền giáo dục phát triển.

3. Mục tiêu

Mục tiêu của Bộ môn Ngoại ngữ trong giai đoạn 2020-2022 là: Thành lập Khoa Ngoại ngữ; xây dựng đội ngũ có năng lực chuyên môn giỏi, có năng lực ngoại ngữ, tin học đủ đáp ứng yêu cầu công việc và hội nhập quốc tế, có trách nhiệm, có tinh thần đoàn kết, có lí tưởng phấn đấu vì sự nghiệp phát triển chung; nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực có trình độ cao, đáp ứng yêu cầu đặt ra của thực tiễn.

4. Giá trị cốt lõi: Đoàn kết - Hội nhập – Sáng tạo

Giải thích ý nghĩa:

Đoàn kết thể hiện sự thống nhất, đồng lòng của tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên Bộ môn Ngoại ngữ trong suốt quá trình xây dựng và phát triển của đơn vị.

- Hội nhập là khả năng học tập và làm việc theo xu thế của lực lượng lao động hiện nay và được đánh giá theo tiêu chuẩn của khu vực và quốc tế. Hội nhập cũng được thể hiện qua việc các chương trình đào tạo của Bộ môn và người học tốt nghiệp được công nhận bởi các tổ chức kiểm định quốc tế và được các trường đại học cùng khối ngành trong khu vực và trên thế giới chấp nhận.

Sáng tạo là hướng tới phát huy tối đa khả năng của người học trong học tập, nghiên cứu để tìm ra tri thức mới, phương pháp giải quyết khoa học để đạt được hiệu quả cao nhất.

Triết lí giáo dục: Đoàn kết; sáng tạo; thích ứng; hội nhập; phát triển”.