Đang xử lý.....

Lịch công tác tuần từ 03-09/7/2023 

                  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(từ ngày 03/07/2023 đến ngày 09 tháng 07 năm 2023)

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN THAM DỰ

ĐỊA ĐIỂM

GHI

CHÚ

Thứ Hai

Ngày

03/7/2023

- 8h00:  Họp giao ban tháng 7 năm 2023

- Đ/c Ngọc

 

-  Phòng  họp A, Nhà A1

 

 

Thứ Ba

Ngày

04/7/2023

- 8h00: Hội nghị tổng kết sản xuất bài giảng E-learning năm 2022

 

- 14h00: Họp hội đồng tuyển sinh đại học chính quy năm 2023

- Đ/c Minh, Các giảng viên sản xuất bài giảng E-learning năm 2022

 

- Đ/c Minh

- Phòng  họp A, Nhà A1

 

- Phòng  họp A, Nhà A1

 

Thứ Tư

Ngày

05/7/2023

- 7h30: Tuyên dương và khen thưởng con của cán bộ, viên chức, người lao động đạt thành tích cao trong năm học 2022-2023 và khai mạc sinh hoạt hè 2023

- Con của CBVCNLĐ đạt thành tích cao trong năm học 2022-2023; các cháu thiếu niên, nhi đồng con của CBVCNLĐ

- Hội trường C1

 

Thứ Năm

Ngày

06/7/2023

- 8h30: Họp Chi bộ

 

- 10h00: Họp khoa

- Toàn thể đảng viên chi bộ

 

- Toàn thể CBGV

-  Phòng họp A4-414

 

-  Phòng họp A4-414

 

Thứ Sáu

Ngày

07/7/2023

 

 

 

 

Thứ Bảy

Ngày

08/7/2023

 

 

 

 

Chủ nhật

Ngày

09/7/2023

 

 

 

 

Ghi chú:

loading....