Đang xử lý.....

Lịch công tác tuần từ ngày 01-07/8/2022 

                  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(từ ngày 01/08/2022 đến ngày 07 tháng 08 năm 2022)

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN THAM DỰ

ĐỊA ĐIỂM

GHI

CHÚ

Thứ Hai

Ngày

01/08/2022

- 7h30: Họp Giao ban tháng 8 năm 2022

 

- đ/c Ngọc

 

 

Thứ Ba

Ngày

02/08/2022

 

 

 

 

Thứ Tư

Ngày

03/08/2022

- Cả ngày: Tham gia tập huấn về sở hữu trí tuệ

 

- đ/c Minh, Cẩn, Thủy, Trang, Tú, Phúc, Thảo, Oanh, Đỗ Phương

- Hội trường C1

 

Thứ Năm

Ngày

04/08/2022

- 8h00: Họp rà soát lần cuối Báo cáo tự đánh giá và danh mục minh chứng CTĐT cử nhân sư phạm Tiếng Anh để gửi thẩm định

-Thành viên theo quyết định của hội đồng.

- Phòng họp B, Nhà A1

 

Thứ Sáu

Ngày

05/08/2022

- 8h00: Họp Chi bộ

 

- 9h30: Họp khoa

- Toàn thể đảng viên chi bộ

- Toàn thể CBGV khoa

- Phòng A4.414

 

- Phòng A4.414

 

Thứ Bảy

Ngày

06/08/2022

 

 

 

 

Chủ nhật

Ngày

07/08/2022

 

 

 

 

Ghi chú:

loading....