Đang xử lý.....

Lịch công tác tuần từ ngày 22-28/5/2023 

                  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(từ ngày 22/5/2023 đến ngày 28 tháng 05 năm 2023)

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN THAM DỰ

ĐỊA ĐIỂM

GHI

CHÚ

Thứ Hai

Ngày

22/5/2023

- 14h00: Tập huấn, hỗ trợ quản lý sản phẩm khoa học trên phần mềm QLKH (Lớp 1)

- Giảng viên đăng ký

-  Phòng họp A4-104

 

 

Thứ Ba

Ngày

23/5/2023

- 8h00: Xét tốt nghiệp đợt tháng 5 năm 2023 cho các lớp VLVH

 

- Sau cuộc họp xét tốt nghiệp: Xét công nhận giá trị chuyển đổi kết quả học tập cho các lớp VLVH mới tuyển sinh

 

- 14h00: Tập huấn, hỗ trợ quản lý sản phẩm khoa học trên phần mềm QLKH và Google Scholar (Lớp 2)

- Đ/c Minh

 

 

- Đ/c Minh

 

 

 

- Giảng viên đăng ký

- Phòng họp A1.A

 

 

- Phòng họp A1.A

 

 

-  Phòng họp A4-104

 

 

Thứ Tư

Ngày

24/5/2023

- 8h00: Nghiệm thu đề tài NCKH SV

- Hội đồng theo QĐ

- Giảng đường B2

 

Thứ Năm

Ngày

25/5/2023

- 14h00: Tập huấn, hỗ trợ quản lý sản phẩm khoa học trên phần mềm QLKH và Google Scholar (Lớp 3)

 

- 17h30: Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm học 2022-2023

- Giảng viên đăng ký

 

 

 

- Toàn thể CBGV

-  Phòng họp A4-104

 

 

 

-  Phòng họp A4-414

 

Thứ Sáu

Ngày

26/5/2023

 

 

 

 

Thứ Bảy

Ngày

27/5/2023

 

 

 

 

Chủ nhật

Ngày

28/5/2023

 

 

 

 

Ghi chú:

loading....