Đang xử lý.....

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN TỪ 28/8/2023 ĐẾN 03/9/2023 

                  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(từ ngày 28/8/2023 đến ngày 03 tháng 9 năm 2023)

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN THAM DỰ

ĐỊA ĐIỂM

GHI

CHÚ

Thứ Hai

Ngày

28/8/2023

- 14h00:  Họp xét kỷ luật sinh viên, điểm rèn luyện Học kỳ II năm học 2022-2023; Học bổng khuyến khích học tập Học kỳ I năm học 2023-2024

- Đ/c Ngọc, Dương

 

-  Phòng  họp A, Nhà A1

 

 

Thứ Ba

Ngày

29/8/2023

- 19h30: Họp xét đề tài NCKH SV.

- SV đk NCKH và gv hướng dẫn (Ngọc, Oanh, Tú, Bắc, Chuyên, Yến, Cẩn, Minh)

- Trên google meet

 

Thứ Tư

Ngày

30/8/2023

 

 

 

 

Thứ Năm

Ngày

31/8/2023

 

 

 

 

Thứ Sáu

Ngày

1/9/2023

Nghỉ lễ Quốc khánh (02/9)

 

 

 

Thứ Bảy

Ngày

2/9/2023

Nghỉ lễ Quốc khánh (02/9)

 

 

 

Chủ nhật

Ngày

3/9/2023

Nghỉ lễ Quốc khánh (02/9)

 

 

 

Ghi chú:

loading....