Đang xử lý.....

Lịch công tác tuần từ ngày 08-15/01/2023 

            

                  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(từ ngày 09/01/2023 đến ngày 15 tháng 01 năm 2023)

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN THAM DỰ

ĐỊA ĐIỂM

GHI

CHÚ

Thứ Hai

Ngày

09/01/2023

 

 

 

 

Thứ Ba

Ngày

10/01/2023

 

 

 

 

Thứ Tư

Ngày

11/01/2023

 

 

 

 

Thứ Năm

Ngày

12/01/2023

- 16h00: Chương trình Chào xuân 2023

- Toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong danh sách hưởng lương thường xuyên của Nhà trường.

-  Hội trường C1

 

 

Thứ Sáu

Ngày

13/01/2023

- 14h00: Tổ chức hoạt động ngoại khoá “Tìm hiểu các lễ hội trên thế giới”

- 17h00: Khoa tổ chức gặp mặt liên hoan Chào xuân 2023

- Đ/c Minh, Huyền, và sinh viên

 

- Toàn thể CBGV khoa

- Tại Trường THCS Chu Văn An

 

- Nhà hàng hải sản Biển đông-Khu đô thị Picenza, Đồng Bẩm (chân cầu Bến Tượng)

 

Thứ Bảy

Ngày

14/01/2023

 

 

 

 

Chủ nhật

Ngày

15/01/2023

 

 

 

 

Ghi chú:

loading....