Đang xử lý.....

Lịch công tác tuần từ ngày 04-10/7/2022 

                  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(từ ngày 04/7/2022 đến ngày 10 tháng 07 năm 2022)

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN THAM DỰ

ĐỊA ĐIỂM

GHI

CHÚ

Thứ Hai

Ngày

04/7/2022

- 7h30: Họp Giao ban tháng 7

 

- 14h00: Họp xác định danh mục ngành phù hợp và học phần học bổ sung kiến thức cho công tác tuyển sinh trình độ đạo tạo thạc sĩ

- Đ/c Minh

 

- Đ/c Minh

- Phòng họp A1A

 

- Phòng họp A1B

 

Thứ Ba

Ngày

05/7/2022

- 7h30: Ban Thường vụ Đảng ủy làm việc với chi ủy các chi bộ

- Chi ủy chi bộ Khoa Ngoại ngữ

- Phòng họp A1A

 

 

Thứ Tư

Ngày

06/7/2022

 

 

 

 

Thứ Năm

Ngày

07/7/2022

 

 

 

 

Thứ Sáu

Ngày

08/7/2022

 

 

 

 

Thứ Bảy

Ngày

09/7/2022

 

 

 

 

Chủ nhật

Ngày

10/7/2022

 

 

 

 

Ghi chú:

 

loading....