Đang xử lý.....

Lịch công tác tuần từ 18-24/7/2022 

                  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

(từ ngày 18/7/2022 đến ngày 24 tháng 07 năm 2022)

THỜI GIAN

NỘI DUNG

THÀNH PHẦN THAM DỰ

ĐỊA ĐIỂM

GHI

CHÚ

Thứ Hai

Ngày

18/7/2022

- Cả ngày: Tham gia tập huấn của chuyên gia Anh ngữ cao cấp

 

- đ/c Ngọc, Cẩn

-Trung tâm số - ĐHTN

 

Thứ Ba

Ngày

19/7/2022

- Cả ngày: Tham gia tập huấn của chuyên gia Anh ngữ cao cấp

 

- đ/c Ngọc, Cẩn

-Trung tâm số - ĐHTN

 

Thứ Tư

Ngày

20/7/2022

 

 

 

 

Thứ Năm

Ngày

21/7/2022

 

 

 

 

Thứ Sáu

Ngày

22/7/2022

-13h30: Đại hội Chi bộ Khoa Ngoại ngữ, nhiệm kỳ 2022 - 2025

- Đ/c Mai Xuân Trường - Phó Bí thư Đảng ủy dự và chỉ đạo, toàn thể đảng viên trong chi bộ

- Phòng A1A

 

Thứ Bảy

Ngày

23/7/2022

- Cả ngày: bảo vệ luận văn thạc sĩ k28

- đ/c Minh, Oanh, Ngọc

 

 

Chủ nhật

Ngày

24/7/2022

- Cả ngày: bảo vệ luận văn thạc sĩ k28

- đ/c Oanh

 

 

Ghi chú:

 

        

loading....