Đang xử lý.....

HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN NĂM HỌC 2022-2023 

HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN

NĂM HỌC 2022-2023

 

Hội nghị “Sinh viên nghiên cứu khoa học” là hội nghị thường niên do Khoa Ngoại ngữ Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên tổ chức, nhằm biểu dương những thành tích xuất sắc của sinh viên, phát hiện và bồi dưỡng tài năng nghiên cứu khoa học (NCKH), góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

Tiếp nối thành công của các kỳ Hội nghị trước, ngày 02/06/2023, hội nghị Sinh viên NCKH năm học 2022-2023 của Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên được tổ chức nhằm tiếp tục thúc đẩy phong trào NCKH trong sinh viên, biểu dương những công trình nghiên cứu xuất sắc, tiêu biểu của sinh viên ngoại ngữ, tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2022-2023 đồng thời định hướng cho sinh viên các hướng nghiên cứu mới trong thời kỳ công nghệ 4.0 và khuyến khích sinh viên tích cực tham gia hoạt động NCKH đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Hội nghị có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Nhà trường, toàn thể các cán bộ, giảng viên và sinh viên của Khoa Ngoại ngữ.